ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอบ้านแพงประเภทสถานที่
หน่วยงานราชการ
สถานศึุกษา
ศาสนสถาน
สถานพยาบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
ธนาคาร
ร้านทอง
ปั้มน้ำมัน อู่ซ่อมรถ
โรงงาน 
ร้านค้า 
ร้านอาหาร
สถานบันเทิง
 โรงแรม 
รีสอร์ท

 
ปั้มน้ำมัน
 

ปั้มน้ำม้น ปตท.
ปั้มน้ำมัน ปตท.
ตั้งอยู่ที่- ถนนเจริญยงค์ ตำบลบ้านแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
โทร042-591-