ประวัติความเป็นมา
ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

โทร
042-591252,591239FAX.042-591253