พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี
 

 

 


ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

 

1. ชื่อ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี ตำแหน่ง ผกก.สภ.บ้านแพง จ.นครพนม
2. วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่ง- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เลขตำแหน่ง สนพ. -
3
. เกิดเมื่อ วันที่ - เดือน- พ.ศ. - อายุ - ปี
4.วัน เดือน ปี บรรจุ - เดือน - พ.ศ. - ตำแหน่ง-
5. คุณวุฒิบรรจุครั้งแรก- )

 

 

ประวัติการทำงาน- นักเรียนนายร้อยรุ่น
- ปริญญาตรีรั -
- อบรมหลักศูตรผู้กำกับ รุ่นที่ - สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  

 

- วัน เดือน ป- ดำรงตำแหน่ง -
- วัน เดือน ปี - ดำรงตำแหน่ง-
- วัน เดือน ปี - ดำรงตำแหน่ง -
- วัน เดือน ปี- ดำรงตำแหน่ง -
- วัน เดือน ปี- ดำรงตำแหน่ง -
-
วัน เดือน ปี - ดำรงตำแหน่ง-
- วัน เดือน ปี- ดำรงตำแหน่ง -
- วัน เดือน ปี - ดำรงตำแหน่ง-
- วัน เดือน ปี - ดำรงตำแหน่ง -

 

 


 

วิสัยทัศน์
-
รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี มีวินัย ใส่ใจประชาชน


 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติของ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จันทร์ศรี